Klachtenregeling

Mea Fysio Marum is aangesloten bij de klachtenregeling van het Koninklijk Genootschap voor Fysiotherapie, het KNGF.

Bij een klacht over uw behandeling kunt u deze schriftelijk indienen bij de directie van Mea Fysio BV.

U moet de klacht zo volledig mogelijk omschrijven, de behandelde therapeut en de datum van het voorval.

Indien uw klacht een andere onderwerp heeft verzoeken wij u eveneens dit schriftelijk zo uitgebreid mogelijk te omschrijven.

U kunt de klacht richten aan:

Directie Mea Fysio

Postbus 97

9350 AB Leek

Wij zullen binnen 4 weken schriftelijk reageren op uw klacht.

Bij een geschil over de behandeling van uw klacht verwijzen wij u naar de geschillencommissie van het KNGF.

Voor meer informatie de volgende link:

https://www.kngf.nl/praktijkvoering/de+praktijk/klachtenregeling.html